Plast är en naturlig del i vårt samhälle. Utan plast hade vi haft svårt att tillverka datorer, mobiler och annan teknisk utrustning som ingår i vår vardag. Tack vare plasten kan vi till exempel tillverka billiga och funktionella sjukhusartiklar, ersätta dyra och tunga enheter av stål med hållbara detaljer i plast och bygga lättare flygplan som kräver mindre mängd bränsle. Vi sparar också energi eftersom plastförpackningar väger mindre och därmed kräver transportbilar mindre mängd bränsle för att transportera dem.

Produktionen av plast är resurssnål, endast cirka 4-6% av världens totala oljeförbrukning går åt till att tillverka plast. Nästan 90 % av oljan går åt till uppvärmning. Med hjälp av solpaneler, som är gjorda av plast, kan vi utnyttja solen som energikälla.

Vi på Jij-Plast bidrar till en bättre, miljövänlig och hållbar framtid genom att utnyttja jordens resurser på ett bra sätt.