Vi på Jij-Plast AB har miljö som en viktig punkt i vår verksamhet. Hela företaget och all personal är engagerade i vårt övergripande miljöarbete. En stor vikt lägger vi på att det ska vara enkelt att arbeta med miljö i vår verksamhet och vi strävar efter att samtliga rutiner blir ännu mer miljöanpassade.

I vårt kvalitetssystem finns all information om hur varje anställd skall hantera olika situationer som kan uppstå ur miljösynpunkt.

Vår miljöpolicy
Vi arbetar med enkel och avancerad plastbearbetning, och tillverkar plastprodukter efter våra kunders önskemål. Vår verksamhet ska räglas av en uttalad hänsyn till miljön och en strävan att minimera miljöbelastningen.

Genom att ständigt förbättra och utveckla vår produktion ur ett miljöperspektiv, medverkar vi till ett långsiktigt positiv miljöutveckling av vårt samhälle. Vi ska eftersträva att avfall och restprodukter minimeras och omhändertas i första hand genom återanvändning och återvinning.

Vi ska sträva efter minskad energiförbrukning och utsläpp ska bevakas och minimeras. Avfall och restprodukter minimeras och omhändertas i första hand genom återanvändning och återvinning.

Vi lever upp till detta genom:
– kunskap om, och följa tillämplig lagstiftning.
– uppfylla kraven enligt ISO 9001 och ISO 14001
– upprätta, följa upp och redovisa lämpliga miljömål för verksamheten.
– förmedla och utveckla vårt miljötänkande både internt och externt.

Genom att ständigt förbättra och utveckla vår produktion ur ett miljöperspektiv, medverkar vi till ett långsiktigt positiv miljöutveckling av vårt samhälle. Vi ska eftersträva att avfall och restprodukter minimeras och omhändertas i första hand genom återanvändning och återvinning.