I vår egen verktygsverkstad tillverkar vi nya verktyg, gör ändringar och service på befintliga verktyg som är avsedda för produktion i våra formsprutningsmaskiner. Vi erbjuder också tillverkning av stamforminsatser till våra befintliga stamformar. Med modern, effektiv maskinpark och kunnig personal bistår vi gärna med vår kompetens på idéstadiet.

Vi har även sedan många år tillbaka, samarbete med verktygsmakare i närområdet och i Kina.

Vi erbjuder också tillverkning av stamformsinsatser till våra befintliga stamformar. Dessa bidrar till formar med lägre materialkostnad och är lämpliga för kortserieproduktion.

Om du har några frågor eller vill ha mer information så kontaktar du John Lind. Du når honom här via e-post.