Plast är en naturlig och smart del i vårt samhälle. Utan plast hade vi haft svårare att tillverka komplexa detaljer på ett resurssnålt sätt.
När man konstruerar för plast för formsprutnig så kan man lätt integrera flera funktioner i en tillverkad detalj, direkt i ett moment, dessa funktioner behöver oftast flera olika detaljer sammanbyggda till en enhet. Detta gör att man sparar mycket resurser jämfört med tillverkning och montage av flera detaljer.

När man tillverkar detaljer i plast får man extremt lite spill (det mesta återvinns i processen), jämför man det med bearbetade detaljer som kanske bara har 20% kvar av ursprungligt material-block så är det lätt att inse hur smart det är att formspruta detaljer.

Vikten på plastdetaljerna kan oftast vara mindre än för konkurrerande material, detta har stor betydelse inom tex transportsektorn där högre vikt = högre förbrukning av bränsle. Detta gäller såklart för alla typer av fordon men även för förpackningar etc som ska transporteras runt över hela världen.

Produktionen av plast är resurssnål, endast cirka 4-6% av världens totala oljeförbrukning går åt till att tillverka plast. Nästan 90 % av oljan går åt till uppvärmning.
Tillverkning av plast och plastprodukter kräver betydligt mindre energi än många andra alternativ, tillverkningsprocessen är oftast mycket enkel och snabb.
Det är väldigt troligt att energiförbrukningen i samhället skulle öka dramatiskt om plastförpackningar ersattes med alternativa förpackningsmaterial. I Sverige återvinns ca 80 % av alla plastförpackningar, knappt 40 % materialåtervinns och resterande energiåtervinns. Polyeten- och polypropenplaster är bra bränslen med samma energiinnehåll som eldningsolja och vid förbränning bildas endast vatten och koldioxid.

Som en väldigt vis man sagt:
”plastic is a fantastic material that you could recycle a thousand times… there isn´t a material like that, you can use it in any way you want – it is a fantastic material. Plastic is not the problem – it is our irisponsible and concious way of doing things wich is the problem”

Vi kan inget annat än att instämma och därför tillverkar vi redan idag med återvunnet postconsumer material, läs mer här.
När kraven är ännu mer miljöfokuserade så har vi även möjlighet att erbjuda miljövänligt biomaterial som är helt och fullt nedbrytbart och komposterbart, kan det bli grönare?

Vi på Jij-Plast önskar på flera plan bidra till en bättre, miljövänlig och hållbar framtid genom att utnyttja jordens resurser på ett effektivt sätt.