Förpackningsdetaljer

Vår produktionsutrustning lämpar sig för båda längre och kortare serier. Med flexibilitet och snabba omställningar kan även korta serier räknas hem ekonomiskt. Vi erbjuder befintliga stamformar som kan vara ett bra alternativ för att sänka verktygskostnaden vid kortserieproduktion.

Vår flexibilitet ger möjlighet till snabb omställning i produktionsprocessen. Det ger dig även fördelar i korta serier, prototyptillverkning och efterbearbetning.