Tack för en lyckad mässa! – Plastteknik Nordic 2019 i Malmö 8-9 maj

Vi önskar tacka alla besökare samt arrangörerna för en lyckad mässa! Plastteknik Nordic 2019 i Malmö 8-9 maj blev väldigt bra och vi ser fram emot nästa tillfälle.