UC Nordiskt Tillväxtsigill för JIJ-Plast AB 2023

Vi är stolta över att fått UC Nordiskt Tillväxtsigill för JIJ-Plast AB 2023

Att få UC Nordiskt Tillväxtsigill för JIJ-Plast AB 2023 är givetvis ett skoj och trevligt sätt för oss i företaget att få bekräftelse på det fina arbete vi gör tillsammans, samtidigt skapar det såklart förtroende och tillit för att vi är en partner som ni kunder kan räkna med. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

JIJ-Plast AB på ELMIA Subcontractor 2023

Nu var det dags igen! Givetvis finns JIJ-Plast AB på ELMIA Subcontractor 2023. Varmt välkomna till vår monter A7:34

Vi ser fram emot att få besök av er. Välkomna!

Välkommen till Elmia Subcontractor 14 nov. – 16 nov.


Värdebevis
Skanna QR-koden med din mobiltelefon för att skapa din entrébiljett eller klick på denna länk:
https://secure.tickster.com/3h590g5gtk2vvwh?c=r5l8h3f


OBS! Denna QR-kod är ingen entrébiljett. Följ länken för att skapa gratis entrébiljett.

HOLE IN ONE säljs nu även i Litauen

HOLE IN ONE® expanderar österut och snickarna och elektrikerna i Litauen har nu möjlighet att öka sin effektivitet och samtidigt få en bättre arbetsmiljö och slutprodukt med hjälp av Svenska dosor och dossöksystem. Vi är tacksamma för att kunna bredda spridningen av denna fantastiska uppfinning som blivit en självklar standard inom byggbranschen.

Nordisk Bioplastförening

JIJ-Plast AB är sedan 2021 medlem i Nordisk Bioplastförening och som formsprutningsföretag är vi aktivt i framkant för att värna om vår miljö.

Nordisk Bioplastförenings målsättning är att vara en nordisk plattform och representant för företag i Norden med bioplastverksamhet. Föreningen ska främja och förenkla marknads- och teknologiutveckling för materialgruppen.
Verksamheten ska täcka alla delar av livscykeln för bioplaster, från vaggan till graven. Målsättningen är också att via effektivt lobbyarbete informera politiker och myndigheter om materialens möjligheter och förtjänster samt att hjälpa dem att skapa ramverk för bioplasternas framsteg på marknaden. Att aktivt arbeta för fungerande, och effektiva ramverk är en av huvuduppgifterna för föreningen.

I målsättning ligger också att bygga kontakter med media och informera medias representanter om bioplasterna samt att jobba för att media publicerar information om materialgruppen på ett riktigt och positivt sätt.

Nordisk Bioplastförening bygger ett nätverk mellan aktörerna i branschen och ska jobba för ökat samarbete mellan företag och för kontinuerligt utökad kontakt med, och kunskap om, vad som händer inom forskning och i den akademiska världen. Medlemmarnas kunder kan också bli medlemmar i föreningen.

Nordisk Bioplastförening har en etablerad kontakt med European Bioplastics med säte i Berlin och är medlem i BON, Bioplastics Organisations Network Europe med flera årliga möten där erfarenheter utbyts och problem diskuteras. Nordisk Bioplastförening är en av Europas största bioplastföreningar.

nordiskbioplastforening.se

Ibland är plast ett smartare alternativ

PRESSMEDDELANDE från SPIF:
Svenska plastbranschen startar gemensamt initiativ för att öka kunskapen om plast i en cirkulär framtid

 
Svensk Plastindustriförening är en del av det nya initiativet ”Svensk Plast” som går under parollen ”Ibland är plast ett smartare alternativ”.  Plast är ett av de absolut bästa materialen sett till energi- och resurskostnad per produkt. Trots det är plast ett av våra mest bespottade material när hållbarhet och miljö diskuteras. Svensk plastindustri med tillhörande återvinning har under de senaste tio åren, i total radioskugga, växt fram som en innovativ, automatiserad, högteknologisk och reglerad bransch, vilket vi i SPIF vill vara med och lyfta.
 
Därför samlas nu Svensk Plast under parollen ”Ibland är plast ett smartare alternativ” för att informera om plastens roll i ett hållbart samhälle samt ge tips på hur konsumenter kan bidra för att minska belastningen på klimatet. Informationskampanjen startade i slutet av april och består av filmer, digitala enheter samt en webbplats.
Bakom Svensk Plast står branschorganisationerna IKEM, SPIF, Polymercentrum samt ytterligare aktörer i branschen.
 – Plast beskrivs ofta onyanserat i Sverige. Många saknar en bredare förståelse och kunskap om det material vi använder mest av i vår vardag. Nedskräpning är ett stort problem men alternativen till plast är i många fall obefintliga eller sämre, exempelvis inom vård och läkemedel samt i förpackningar för matvaror. Vårt nya initiativ belyser att plast är ett fantastiskt material men det måste tillverkas, användas och sorteras på rätt sätt, säger Amit Paul, styrgruppsledamot i Svensk Plast. 
Vi använder idag 367 miljoner ton plast i världen. Siffran i Sverige är ca 930 tusen ton. Studier* visar att om vi skulle ersätta dagens användning av plast i Europa med andra material, där så är möjligt, så skulle vikten på produkterna öka med 274 procent, energiåtgången med 57 procent samt utsläppen av växthusgaser med 61 procent. Det betyder till exempel att Europa skulle behöva ersätta cirka 50 miljoner ton plast med cirka 130 miljoner ton annat material som träfibrer, metaller och andra material som vi redan har brist på. En av industrins utmaningar här är att snabbt börja producera ännu fler förpackningar som går att återvinna. Förklaringen till att det går en alltför stor andel plastförpackningar till förbränning är att svarta plaster och laminat idag är svåra att återvinna.
 – Vi inom plastindustrin jobbar ständigt med att förbättra designen av förpackningar så att de ska kunna återvinnas i större omfattning och ta mindre plats under transporter. Vi ser att 50 procent av alla förpackningar aldrig når rätt väg i insamlingen, utan istället förbränns, vilket bidrar till mer utsläpp och ökade kostnader, fortsätter Amit.
 Ytterligare en vanlig missuppfattning gällande hållbarhet är plastpåsen. Den ersätts allt oftare med papperspåsen i kombination med tunna avfallspåsar i plast för hushållssoporna.

– Det är extremt viktigt att vi tar strategiska beslut kring plast som verkligen gör skillnad. Projektet Svensk Plast tar nu sikte mot att öka samtalet och samarbetet i hela värdekedjan för att förbättra design och flöden som tillsammans med ny materialforskning ska bidra till klimatomställningen. Sverige är, och ska vara, ett föregångsland inom plastproduktion och återvinning, berättar Amit vidare. 
Svensk plastindustri med sina 1038 företag är en växande bransch i förändring och omsatte över 50 miljarder kronor under 2020. Branschen sysselsätter cirka 17 400 anställda varav flertalet inom yrken där det råder brist på välutbildad akademisk personal. De kommande fem åren genomförs en rad nya hållbarhetsinitiativ och plast och gummiföretagen beräknar att öka antalet medarbetare med 15 procent. Samtidigt ska svensk plast bli mer cirkulär.

Se mer information om projektet på svenskplast.se

Vad är sant eller falsk angående plast? Sagt och hört om plast | Svensk plast

JIJ-Plast AB ställde ut på Plastteknik Nordic 2021 Malmö

Vi hade nöjet att ställa ut på Plastteknik Nordic 2021 Malmö, Dec 1-2

Tack alla befintliga och nya kontakter och kunder för 2 trevliga dagar!

 

Ett nytt tillskott till maskinparken till er tjänst!

Det är med glädje vi nu kan erbjuda ytterligare maskinkapacitet i form av 260-tons låskraft, detaljvikts kapacitet 800 gram!

I december 2020 fick vi installerat vår nya formsprutningsmaskin och har därmed skapat fler möjligheter för våra kunder, Välkommen med era projekt!

Vår maskinpark består nu av totalt 25 stycken högautomatiserade formsprutningsmaskiner som har ett låskraftsspektra från 20 till 1000 ton. Som mest klarar vi idag en skottvikt på ca 4 kg. Bearbetning sker i de flesta förekommande termoplaster och termiska elaster som t ex; PE, PP, PA,PC, POM, ABS,ASA,PSU, TPU, TPE med flera. Eftersom vi värnar om en hållbar framtid så erbjuder vi givetvis även återvunnet material samt biomaterial. Läs om postconsumer PP här samt om komposterbart biomaterial här.

Vi hjälper er gärna att förverkliga era idéer!

Ni är i trygga händer hos oss, vi har stor erfarenhet av produktutveckling samt ett stort kontaktnät som gör att vi smärtfritt kan hjälpa till med långt mer än ”bara en plastbit”.

Ni är välkomna med er egna produktidé. Vi hjälper er att vidareutveckla och konstruera, vi går sen via prototyper till full produktion. Även slutmontage och samordning med ev underleverantörer kan erbjudas. Ert projekt kan alltså innehålla långt mer än bara en formsprutad detalj! Se gärna exempel på vårt arbete med utskärningsknivarna Pathease 80 & 150 här Givetvis hjälper vi till med allt från den minsta lilla plastbiten till större projekt, ring oss gärna nu direkt på 042-220015.

Hole In One – Produktnyheter snart på gång

Vi släpper nu en liten teaser på kommande Hole In One produkter, vi tycker det ser spännande ut och vi ser fram emot att höra era reaktioner när vi senare visar upp produkterna i verkligheten…

Tack för en lyckad mässa! – Plastteknik Nordic 2019 i Malmö 8-9 maj

Vi önskar tacka alla besökare samt arrangörerna för en lyckad mässa! Plastteknik Nordic 2019 i Malmö 8-9 maj blev väldigt bra och vi ser fram emot nästa tillfälle.