Ibland är plast ett smartare alternativ

PRESSMEDDELANDE från SPIF:
Svenska plastbranschen startar gemensamt initiativ för att öka kunskapen om plast i en cirkulär framtid

 
Svensk Plastindustriförening är en del av det nya initiativet ”Svensk Plast” som går under parollen ”Ibland är plast ett smartare alternativ”.  Plast är ett av de absolut bästa materialen sett till energi- och resurskostnad per produkt. Trots det är plast ett av våra mest bespottade material när hållbarhet och miljö diskuteras. Svensk plastindustri med tillhörande återvinning har under de senaste tio åren, i total radioskugga, växt fram som en innovativ, automatiserad, högteknologisk och reglerad bransch, vilket vi i SPIF vill vara med och lyfta.
 
Därför samlas nu Svensk Plast under parollen ”Ibland är plast ett smartare alternativ” för att informera om plastens roll i ett hållbart samhälle samt ge tips på hur konsumenter kan bidra för att minska belastningen på klimatet. Informationskampanjen startade i slutet av april och består av filmer, digitala enheter samt en webbplats.
Bakom Svensk Plast står branschorganisationerna IKEM, SPIF, Polymercentrum samt ytterligare aktörer i branschen.
 – Plast beskrivs ofta onyanserat i Sverige. Många saknar en bredare förståelse och kunskap om det material vi använder mest av i vår vardag. Nedskräpning är ett stort problem men alternativen till plast är i många fall obefintliga eller sämre, exempelvis inom vård och läkemedel samt i förpackningar för matvaror. Vårt nya initiativ belyser att plast är ett fantastiskt material men det måste tillverkas, användas och sorteras på rätt sätt, säger Amit Paul, styrgruppsledamot i Svensk Plast. 
Vi använder idag 367 miljoner ton plast i världen. Siffran i Sverige är ca 930 tusen ton. Studier* visar att om vi skulle ersätta dagens användning av plast i Europa med andra material, där så är möjligt, så skulle vikten på produkterna öka med 274 procent, energiåtgången med 57 procent samt utsläppen av växthusgaser med 61 procent. Det betyder till exempel att Europa skulle behöva ersätta cirka 50 miljoner ton plast med cirka 130 miljoner ton annat material som träfibrer, metaller och andra material som vi redan har brist på. En av industrins utmaningar här är att snabbt börja producera ännu fler förpackningar som går att återvinna. Förklaringen till att det går en alltför stor andel plastförpackningar till förbränning är att svarta plaster och laminat idag är svåra att återvinna.
 – Vi inom plastindustrin jobbar ständigt med att förbättra designen av förpackningar så att de ska kunna återvinnas i större omfattning och ta mindre plats under transporter. Vi ser att 50 procent av alla förpackningar aldrig når rätt väg i insamlingen, utan istället förbränns, vilket bidrar till mer utsläpp och ökade kostnader, fortsätter Amit.
 Ytterligare en vanlig missuppfattning gällande hållbarhet är plastpåsen. Den ersätts allt oftare med papperspåsen i kombination med tunna avfallspåsar i plast för hushållssoporna.

– Det är extremt viktigt att vi tar strategiska beslut kring plast som verkligen gör skillnad. Projektet Svensk Plast tar nu sikte mot att öka samtalet och samarbetet i hela värdekedjan för att förbättra design och flöden som tillsammans med ny materialforskning ska bidra till klimatomställningen. Sverige är, och ska vara, ett föregångsland inom plastproduktion och återvinning, berättar Amit vidare. 
Svensk plastindustri med sina 1038 företag är en växande bransch i förändring och omsatte över 50 miljarder kronor under 2020. Branschen sysselsätter cirka 17 400 anställda varav flertalet inom yrken där det råder brist på välutbildad akademisk personal. De kommande fem åren genomförs en rad nya hållbarhetsinitiativ och plast och gummiföretagen beräknar att öka antalet medarbetare med 15 procent. Samtidigt ska svensk plast bli mer cirkulär.

Se mer information om projektet på svenskplast.se

Vad är sant eller falsk angående plast? Sagt och hört om plast | Svensk plast